je program, ktorý vám pomôže

 

  udržať dobrú psychickú kondíciu

cítiť sa  dobre vo svojom tele

posilňovať zdravie po celý život

Jedného dňa sa prestaneme učiť a naša schopnosť porozumieť, zapamätať si a najmä spomenúť si na informácie sa pribúdajúcimi rokmi vytratí. Výkon mozgu začne upadať.

 

Čo môžeme robiť?

Pamäťové cvičenia odďaľujú typické problémy, ktoré prichádzajú s vekom, ako napríklad zábudlivosť, ale aj zhoršovanie jazykových zručností a slovnej zásoby. Okrem toho si môžete aj vybudovať kognitívnu rezervu.

Prečo to má taký význam?

Priemerná dĺžka života aj pravdepodobnosť vzniku demencie v priebehu posledných desaťročí výrazne vzrástli.

 

Duševné aktivity - Ako dosiahneme svoj cieľ?

Almondo ponúka kognitívne cvičenia podľa príslušnej úrovne pre ľudí v každom veku. Všetky cvičenia a vedomostné otázky sú dostupné v troch úrovniach. Čakajú na vás napínavé kvízové otázky, puzzle, pexeso, dopĺňanie písmen, matematické úlohy, hľadanie rozdielov a mnoho ďalšieho.

Cíťte sa dobre vo svojom tele.

Naše telo nás sprevádza celým životom. Nosí nás, vďaka nemu sme schopní vstať, chodiť, bežať a odpočívať. Aby tieto schopnosti neprestali fungovať, musíme ich precvičovať, a to v ideálnom prípade každodenne.

 

Čo môžeme robiť?

Svalstvo, pohybové ústrojenstvo, ale aj srdce a krvný obeh môžete cieleným cvikmi precvičovať, aby sme sa udržiavali vo forme po fyzickej stránke a aby sme boli spokojní so svojim telom.

 

Prečo to má taký význam?

Vplyv na naše zdravie je pritom jasný. Infarktu myokardu, porážke a mnohým ďalším vekom podmieneným ochoreniam môžeme jednoducho predísť.

 

Ako dosiahneme svoj cieľ?

Almondo nám pomôže zostať aktívni a v dobrej kondícii prostredníctvom rozmanitého tréningového programu s viac ako 200 kondičnými, objemovými a koordinačnými cvičeniami vypracovanými spoločne so športovými vedcami na mieru pre Almondo.

Zdraví po celý život

Tretím pilierom vyrovnaného a zdravého životného štýlu je po duševnom a fyzickom cvičení zdravá strava. Rozhodujúce pre naše zdravie a pocit spokojnosti nie je koľko toho zjeme, ale čo a kedy zjeme.

 

Čo môžeme robiť?

Stravujme sa spoločne s celou rodinou zdravo a vyvážene.

 

Prečo to má taký význam?

Cez deň máme často pocit nasýtenosti a nevoľnosti. Niekedy je dôvodom diéty vysnívaná váha, ktorú nie a nie docieliť, ale aj potravinová intolerancia alebo cukrovka. Možno preferujete vegetariánsku alebo vegánsku stravu? V každom prípade je však individuálne vypracovaný plán stravovania nevyhnutný.

 

Ako dosiahneme svoj cieľ?

Almondo ponúka užitočné tipy a informácie o vyváženej a zdravej strave, ktoré využijeme v pravidelnom duševnom a fyzickom tréningu.Tým výrazne prispejeme nielen k tomu, aby sme boli so svojim telom spokojní, ale aj k celkovému úspechu nášho tréningu.

Svet Almondo

Pre väčšinu ľudí je udržiavanie duševného a telesného zdravia prvoradým cieľom. Včasným upravením našich aktivít a návykov podľa zdravého životného štýlu, zdravým stravovaním a pravidelným cvičením tela i ducha sa budeme lepšie cítiť, môžeme spomaliť proces starnutia a výrazne znížiť riziko vzniku rôznych ochorení, ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia alebo demencia. S aplikáciou k celoživotnému zdraviu a forme. Almondo pomôže vám i vašej celej rodine zostať v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii.

Vďaka stovkám fitnes videí, tisíckam kvízových otázok a užitočným tipom na stravu sa z Almonda stane každodenný výživový poradca a tréningový partner pre vás aj pre celú vašu rodinu. Bezplatná aplikácia je dostupná v obchodoch pre Android aj iOS. Rôzne tréningy môžete získavať ľubovoľne alebo podľa progresu. Almondo je dostupný ako samotný tréning alebo ako hra pre celú rodinu s veľkou hracou doskou. 

Obsahom sú tri piliere

 • 1
  Strava
  formou kvízu sú najskôr doplňované informácie, aké potraviny majú vplyv na zdravie a našu kondíciu, ako potrebné zabezpečiť vyváženú stravu. Pri každej hre 3 typy pre vyváženú stravu. V spolupráci s výživovým centrom v Grazi sa pripravuje rozšírenie aplikácie o nutričného trénera: po zadaní osobných údajov bude tréner odporúčať a pripomínať, že je napr. čas na popoludňajšiu zeleninu..
 • 2
  pohyb
  viac ako 200 koordinačných, svalotvorných a kondičných cvičení – popisy a videá jednotlivých cvikov, od jednoduchých po zložitejšie, ktoré aktivizujú vestibulárny systém (rovnováha) propriocepciu (zvýšené vnímanie jednotlivých častí tela, zapojenie oboch mozgových hemisfér ad.
 • 3
  kognitívny tréning
  je založený predovšetkým na kvízových otázkach z rôznych odborov, aby si každý mohol vybrať podľa svojich referencií a záujmov. V každej téme je  40 úloh, kde sú zaradené aj prvky tréningu kognitívnych funkcií – pamäť, pozornosť ad. v podobe hľadania rozdielov, pexesa na precvičenie pamäti, zostavovanie obrazcov apod. V ponuke sú aj matematické úlohy. Všetko je zostavené podľa poznatkov aplikovanej neurológie tak, aby bolo plnenie úloh zábavné a pritom boli aktivizované jednotlivé mozgové centrá. Cvičenie tak majú pozitívny vplyv na udržanie kondície, spomalenie starnutia, nástupu demencie atď.

Aplikácia môže fungovať ako individuálny tréner. Najčastejšie sa využíva širší variant vo forme multiplayer –  doplnený o stolovú hru.

Až 5 hráčov alebo tímov hrá stolovú hru, v ktorej sú úlohy – cvičenia, kvízové otázky atď. zobrazované na tablete. Každý hráč si môže nastaviť zložitosť v 3 úrovniach zložitosti, takže aj seniori s nastupujúcou demenciou, alebo deti môžu hrať s ľuďmi v produktívnom veku naplno a môžu vyhrať.

Kvízy sú veľmi rozsiahle, takže vyhovujú aj vzdelaným seniorom, a ľuďom so širokým prehľadom, ale aj deťom s jednoduchými úlohami bez textu pre najmenších. 

V ponuke je aj modul s bubnom darbuka a lekciami na výučbu bubnovania. Ideálne aktivuje pravú aj ľavú mozgovú hemisféru, zapájanie motoriky. Opäť od najjednoduchšej úrovne a názorne vo videách.

Postupne sa do aplikácie pridávajú  ďalšie moduly zamerané na hmat, čuch, chuť, ktoré aktivijú ďalšie mozgové centrá podobne ako pri bazálnej stimulácii, ale tiež formou hry.

Všetky tieto cvičenia majú preukázateľný vplyv na udržanie mentálnej kondície, zlepšenie kognitívnych funkcií (pozornosť, pamäť..), u seniorov výrazné spomalenie priebehu demencie atď. Almondo je tak skvelým doplnením aktivít pre deti, pre kvalitné spestrenie ich činností, aj pre seniorov a uľahčením pre sociálnych pracovníkov a opatrovateľov.

Radi prídeme program predstaviť, aj s jeho pripravovanými zámermi, prakticky predviesť a zodpovedať prípadné ďalšie otázky.

+421 911 230 817 Izabela Hamranová  – odborná konzultantka a distribučný partner