Masáž ako cesta k rovnováhe.

A nielen masáž. Pri mnohých terapiách, pri ktorých sa dokážete uvoľniť fyzicky, môže dôjsť aj k uvoľneniu emócií.  Ak takéto uvoľnenie sprevádza „ aha“ moment, privedie vás k ich pochopeniu a následne aj prijatiu. Po ich odznení sa cítite čistejší, ľahší a slobodnejší. Zrazu je vám jasné, že za vašim hnevom, bol smútok a pod ním napríklad hlboko ukrytý strach z detstva, že vás nikto nemá rád. Ale keďže takýchto strachov a bolestí môže byť vo vašom podvedomí ukrytých veľa, často potrebujete prežiť viacej „katarzií“, aby ste sa slobodní a spokojní cítili trvalo. A tým sa začali uzdravovať.

Je to vôbec možné?  A ako to celé funguje?

Mnohé odpovede som našla v knihe  Candance B. Pert „ Molekuly emocí“.

Táto americká neurovedkyňa, laureátka Nobelovej ceny za medicínu, vedecky  potvrdila, že emócie majú biomolekulárny základ, sú teda hmotné, a sú dôležitou spojnicou medzi našim telom a našou mysľou.

Emócie sú spojnicou  medzi telom a mysľou.

Spojenie zaisťujú molekuly – neuropeptidy, ktoré prenášajú informácie v nervovom systéme. Neuropeptidy  sprostredkovávajú prenos informácií aj emócií  a to nielen v mozgu, ale v bunkách celého tela.

Na základe svojich výskumov dokázala obojsmerný prenos informácii Myseľ – Telo, ale aj opačne TELO – Myseľ.

Každý stav vašej mysle sa priamo prejavuje aj v stave vášho imunitného systému.

Už v roku 1970 boli objavené receptory na povrchu buniek. Nazvali ich „ opiátové receptory“. A potvrdilo sa, že tieto receptory sa nachádzajú v celom tele a sú veľmi flexibilné.

Svojimi výbežkami sú zavŕtané do membrán buniek a dotýkajú sa ich vnútorných častí a teda aj ich jadier. Rovnako aj receptory sú bielkovinovej povahy, tvorené molekulami drobných aminokyselín. Vyzerajú ako koráliky náhrdelníka na sebe poukladané.

Priemerná bunka má na svojom povrchu množstvo receptorov rôznych druhov. Ich počty sa rátajú v desiatkach až stovkách tisícov.

Predstavte si ich ako kľúčové dierky, ktoré čakajú na zasunutie toho správneho kľúča – neuropeptidu, nositeľa informácie, či  emócie. Tieto “kľúčové dierky“ však nie sú statické.  Kĺžu po povrchu buniek  a vystrkujú sa v očakávaní  správneho kľúča -„správy“ od liganda.

(Ligandom sa nazývajú látky tiež bielkovinovej povahy – peptidy, neuropeptidy, ktoré zapadnú do daného receptora).

Ligand – neuropeptid, v ktorom aminokyseliny vibrujú, odovzdá to, čo má a hneď sa z väzby odpojí, aby sa spojil s iným vhodným receptorom. Toto krátke spojenie však stačí na odštartovanie zmien, ktoré ovplyvnia činnosť buniek. Správa, ktorá prenikne do bunky, sa dostáva aj do jadra a spôsobiť veľké zmeny.

Život bunky je teda riadený receptormi, ktoré sú na jej povrchu.

Receptory pre neuropeptidy sa nachádzajú v bunkách všetkých telesných orgánov. Veľké množstvá sú v oblasti miechy a všade tam, kde k nám vstupujú informácie – v okolí očí, nosa, cez pokožku, ústa…

Všetky receptory spolu vytvárajú akúsi „psychosomatickú“ obojsmernú sieť, pomocou ktorej sú naše emócie a telesné pocity pospájané.

V sieti sa nachádzajú dôležité uzly tzv. „ganglie“, (zväzky informačných buniek), v ktorých sa, rovnako ako v mozgu, uchovávajú spomienky. Ganglie sa nachádzajú aj v mieche, aj na všetkých dráhach, ktoré vedú k jednotlivým orgánom, aj na povrch kože.

Preto sa u nás cez pokožku prejaví kladný vplyv masáží, akupunktúry, objatia, alebo iných manuálnych metód.

Hovorí sa, že aspoň 9 objatí denne vám pomôže k duševnému zdraviu.

Vašu „psychosomatickú“ sieť – množstvo a kvalitu receptorov, ovplyvňujú vaše každodenné skúsenosti, zážitky z minulosti a hlavne „pravdy o sebe“, ktoré si nesiete z detstva. Nemusíte si ich uvedomovať, pretože ich máte v sebe hlboko ukryté, ale sú tam.

Vaše emócie aj telesné pocity  prúdia obojsmerne ako neuropeptidy    touto sieťou a  navzájom sa ovplyvňujú. Tieto procesy si rovnako neuvedomujete, za určitých podmienok sa však môžu dostať aj do vášho vedomia.

Celá tráviaca sústava od úst až po hrubé črevo je pokrytá množstvom buniek, ktoré obsahujú neuropeptidy aj receptory.

V črevách je hustota receptorov veľmi vysoká. Preto často cítite svoje „ emócie „ práve v bruchu.  Asi každý z vás už zažil, že sa jeho črevá „rozpohybovali“  od vzrušenia  pred skúškou, alebo inou očakávanou udalosťou.

Takto sa  prejavuje  vplyv Mysle na Telo.

Funguje to aj opačne. Ak Vám zle trávi, vaše telo je zanesené nestrávenými zvyškami a vy sa cítite zle, máte zlú náladu, možno pociťujete úzkosť až depresiu. To sa prejavuje spätná väzba – vplyv Tela na Myseľ. Vtedy sa kruh uzatvára, bližšie o tom píšem v mojom eBooku Trávenie bez trápenia. Svojimi nezdravými stravovacími návykmi sa môžete dostať do takéhoto uzavretého kruhu, ktorý si predstavte ako hada „Uroburos“ požierajúceho svoj vlastný chvost.

A načo je toto dobré vedieť?

Je dobré vedieť, že záleží na vašich emóciách. Záleží na vašom duševnom stave nielen pre vašu spokojnosť v živote, ale aj kvôli vášmu telesnému zdraviu. Dôležité je žiť svoj život s plným vedomím.

Veriť v to, čo chceme, aby sa nám dialo.

Telo nie je mechanický stroj, ale je úzko spojený s vašou mysľou a dušou.

Oddeľovanie  mysle od tela sa začalo v Európe v sedemnástom storočí. Zakladateľ modernej medicíny René Descartes kvôli tomu, aby mohol pitvou skúmať ľudské telo, bol prinútený uzavrieť dohodu s pápežom. Súhlasil s tým, že bude skúmať len telo človeka bez ohľadu na jeho myseľ, emócie a dušu. Tá musela zostať v právomoci cirkvi.

Na dve storočia sa tak vytvorila nerovnováha, keď medicína „rozpitvala“ telo človek, rozdelila si ho a skúma ho cez množstvo vedných odborov. Dosahuje v nich  vynikajúce objavy a výsledky, ale v konečnom dôsledku chorých pribúda. A najmä tých s civilizačnými chorobami.

V súčasnosti sa konečne aj v školskej, „západnej“ medicíne , síce pomaly, ale pripúšťajú psychosomatické príčiny chorôb.  Začíname si uvedomovať, že naše telá a myseľ spájajú naše emócie.

Telo a myseľ spájajú emócie.

Z objavov Candance Pert vyplýva, že telo je nielen pod vplyvom mysle, ale že telo a myseľ sú prejavmi jednej a tej istej veci. Telo je vonkajším prejavom mysle. Pert  dokazuje  na vedeckej úrovni to, čo hlásali už dávni myslitelia. Aj Darwin poukazoval na dôležitosť emócií, ktoré sa prejavujú v takmer identických výrazoch tváre rozličných národností a dokonca aj zvierat.

Pert nazvala receptory a ligandy spoločným názvom –„Molekuly emócií“. Sú fyziologickými substanciami emócií, ktoré prežívame ako pocity, dojmy, myšlienky, túžby. Vyslovila myšlienku, že môžu byť aj podstatou našej duše.

Do receptorov pospájaných v „psychosomatickej sieti“ v našich telách (a možno aj mimo nich) narážajú neuropeptidy a keď do seba zapadnú, vznikne väzba. Počas krátkeho spojenia prenesú informáciu na receptor.

Až 95% neuropeptidových receptorov sa nachádza v limbickom systéme (amygdala, hipokampus a limbický kortex). O ňom je známe, že sa podieľa na našom emočnom chovaní.

Každá zmena duševného emocionálneho stavu či vedomého, alebo nevedomého, sprevádza zmena v tele. Ak sa napríklad objavia problémy s časťami tela, ktoré sú menej citlivé, alebo dokonca nepohyblivé, môžu byť za tým potlačené traumy.

Z toho vyplýva, že emocionálny mozog nemôže byť obmedzený len na limbický systém. Boli objavené ďalšie anatomické centrá, v ktorých sa koncentruje veľké množstvo objavených receptorov –  neuropeptidov. Tieto centrá sa takmer zhodujú s polohou čakier a dráhou meridiánov. Aj keď západná medicína ich ešte oficiálne neuznáva, čo ak práve táto psychosomatická sieť vytvára energeticko-informačné pole, ktorým prúdi naša energia?

Vo východných alternatívnych terapiách sa hovorí o energii, ktorá všetko oživuje. Poznáme ju napríklad pod názvom prána, chi, božská energia…

Čo ak je to len iné pomenovanie  tohto vedou objaveného odovzdávania informácií medzi receptormi a peptidmi ?

Keď je prenos informácií v našom tele plynulý, sme zdraví, cítime sa v rovnováhe. Ak však svoje emócie potláčame, môže sa prenos zablokovať. Nevyjadrené emócie sa pochovajú hlboko v orgánoch, v tráviacej sústave, alebo v informačných uzloch-gangiách. Vznikajú bloky, ktoré vedú k nerovnováhe.

Nevyjadrené a zablokované  emócie spôsobujú choroby.

Metódy, ktoré dokážu tieto bloky odhaliť a uvoľniť, oslobodia vnútornú emocionálnu energiu a nastáva uzdravenie. Pomôžu urobiť zmeny na úrovni podvedomia. Potlačované emócie, ktoré sú uložené v tele, v nevedomej mysli sa pomocou techník uvoľnia cez citovú katarziu. 

Patrí k nim aj meditácia, vizualizácia, hypnóza, cvičenie, vedomé dýchanie, akupunktúra, spomínané masáže, aromaterapia aj iné účinné terapie, či návšteva silných energetických miest ako sú Lourdy,  Medžugorie, pyramídy vo Visoko a iné.

Napríklad informácia získaná čuchom prechádza do limbického systému len cez jeden uzlový bod a je takmer „nefiltrovaná“ a rýchla. Priaznivý vplyv esenciálnych olejov je preto veľmi  účinný. Pre porovnanie informácia z oka do mozgu prechádza cez 5 synapsií – uzlových bodov a je teda pomalšia.

Zrýchleným dýchaním, či už pri cvičení, meditácii sa zvýši prietok krvi, tým aj dostupnosť kyslíka, odvedenie toxínov z tela a lepšia výživa buniek. Zrýchli sa aj pohyb peptidov v snahe obnoviť a udržať rovnováhu.

Predstava siete znamená prepojenie všetkých systémov v tele. Imunitný systém prostredníctvom nej komunikuje nielen s endokrinným systémom, ale aj s nervovým systémom a mozgom. Ak máme veľké množstvo škodlivín v tele, môžu vstúpiť do bunkovej membrány a meniť podobu receptorov a takto ovplyvniť prenos informácií.

Náš imunitný systém potom stráca svoju pružnosť, začína byť od množstva toxínov unavený a nedokáže nás chrániť. Nedostatok energie vedie k chronickej únave, alergiám, precitlivenosti.

Aj vírusy pôsobia v tele ako ligandy a môžu zablokovať receptory. Pri snahe vstúpiť do buniek, používajú rovnaké receptory ako neuropeptidy. Čím viac je voľných receptorov, tým väčšia je ich šanca vstúpiť do bunky. Stav našich emócií v tomto okamihu rozhodne, či ich obsadia. Ak receptory obsadíme neuropeptidmi dobrej nálady a vizualizáciou pevného zdravia, môžu nás  pred vírusmi ochrániť.

Predpokladá sa, že aj rakovina je výsledkom neschopnosti vyjadriť emócie. Depresia sa zase chápe ako potlačovaný hnev presmerovaný proti sebe samému.

Vaše spomienky sa ukladajú nielen v mozgu, ale v celej psychosomatickej sieti po celom tele. Ak ste pozitívne naladení, skôr si spomeniete na dobé zážitky a keď máte zlú náladu začnú sa vám vybavovať negatívne zážitky.

Zážitky a spomienky, ktoré si nesiete  z detstva sú poznačené vašimi emóciami.

Emócie vám pomáhajú pri rozhodovaní, čo si pamätať a čo zabudnúť. Pomáhajú vám aj v rozhodovaní, čomu venovať svoju pozornosť a čomu nie.

Emócie neustále riadia to, čo prežívate ako realitu. Často sa vaše okolie čuduje, prečo zostávate s partnerom, ktorý vás podvádza. Vy to nevidíte preto, lebo vaša emocionálna viera v jeho vernosť odvracia pozornosť od toho, čo iní už dávno vidia.

Vo vašich možnostiach nie je možné zistiť, čo je a nie je skutočné. Ale vždy, aj keď ste citovo uviazli a držíte sa reality, ktorá pre vás nemá zmysel, existuje potenciál pre zmenu.

Ak ste sa práve zamysleli nad svojimi emóciami, ktoré potláčate každý deň, možno sa zamyslíte aj nad tým, či práve oni nie sú príčinou vášho zhoršeného zdravotného stavu, alebo pocitu prázdnoty a odcudzenia.

Vyskúšajte pravidelnú masáž, či niektorú zo spomenutých terapií. Môžu vám pomôcť pri odhaľovaní nevyjadrených emócií, pri ich vytiahnutí z hĺbky duše na „ svetlo“. Ich pochopením a sprítomnením v pamäti  ich prenesiete do svojho vedomia. Uvoľnia sa a prestanú blokovať vašu energiu.

Vyžaduje si to od nás všetkých prevzatie zodpovednosti za to, ako sa cítime.

To, čo vidíme okolo seba je zrkadlom našich presvedčení a očakávaní.

To, čo sa nám deje je výsledkom a snahou o vyrovnanie a rovnováhu.

Lebo nič nie je oddelené a všetci sme spojení v „sieti“, ktorá nás presahuje.

 

Izabela Hamranová
Má rada slová a možnosť ich energiou pomáhať a meniť príbehy. Vzájomnú reč duše a tela. Objavovanie princípov rovnováhy a ich uplatňovanie v živote. Hľadá a objavuje cesty k zdraviu a trvalej mladosti. Dovoľte jej inšpirovať aj vás. Je autorkou eBooku Stručný manuál zdravého starnutia, alebo Omladnúť môžete v každom veku.http://belasolar.sk/omladnut-mozeme-v-kazdom-veku/. Na svojej doméne www.belasolar.sk prezentuje svoje osobné názory, skúsenosti a odporúčania na základe všeobecne dostupných informačných zdrojov. Môj príbeh si prečítajte tu
Komentáre
  • Tajomstvo prirodzeného chudnutia

    Naučte svoje telo spaľovať tuky a dosiahnite svoju optimálnu hmotnosť

  • Ako omladnúť za 14 dní o 14 rokov
  • Denník mojej detoxikácie v Indii
  • Púť do Santiaga
  • Najnovšie články
  • Kategórie