Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Navštívili ste webové stránky belasolar.sk . Spravuje je Ing. Izabela Hamranová v zastúpení pre správcu Liwell, s.r.o., Dlhý rad 247, 95 135 Veľké Zálužie, Slovenská republika,  IČO:46 939 601, Okresný súd Nitra,Odd. SRO č. vložky: 33267/N . 

Váš záujem nás veľmi teší a ochranu Vašich súkromných údajov berieme vážne. Našim cieľom je, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre a predovšetkým bezpečne. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 84/2014 Z. z. O ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webu je evidovaný  na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registráciou.

Bezpečnosť
Liwell s.r.o prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť evidované osobné údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Právo na informácie

Na požiadanie Vám  Liwell s.r.o. podľa našich technických možností písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Ak by ste našli aj napriek našim snahám chybu v  správnosti údajov alebo v ich aktuálnosti, neváhajte nás kontaktovať, na požiadanie ich opravíme.
Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na tajomstvamladosti@belasolar.sk, kde  sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov
Pri návšteve našich webových stránok zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, otázok, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov
Liwell s.r.o. používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný.
Postúpenie osobných údajov orgánom verejnej správy nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia
Vaše údaje chceme použiť na to, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor, teda získať spätnú väzbu. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies
Liwell s.r.o. a projekt belasolar.sk používa cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na Vašom počítači.
Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.
Vprípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho:

Liwell s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávacom formulári pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho, používame k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovacích operácii, vystavenie daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu:

Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti Liwell s.r.o. , zast. Ing. Izabelou Hamranovou, so sídlom Dlhý rad 247, 95 135 Veľké Zálužie, Slovenská republika,  IČO:46 939 601, Okresný súd Nitra,Odd. SRO č. vložky: 33267/N , ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona  č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.