Telo ako dôkaz, postrehy z kurzu Omladzujúca hladovka

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image.png
zdroj:Klímová

Psychosomatika ma fascinuje svojou komplexnosťou náhľadu na človeka. Poukazuje na každú stránku ľudského bytia, ako na cesty, ktoré sú rovnako dôležité pre udržanie rovnováhy a spokojnosti v živote. Telo, psychika, sociálne prostredie, spiritualita a energia sa neustále podporujú, kontrolujú, premieňajú a nerovnováha v niektorej z týchto oblastí ovplyvňuje aj celkovú rovnováhu človeka.

Dnes je v trende práca na sebe, hľadanie zmyslu, vedomý život a rozvoj spirituality. Niekedy sa mi však zdá, že v skutočnosti zabúdame na základ, vďaka ktorému sa každý deň zobúdzame do nového dňa. Každý deň môžeme  vnímať úsmevy blízkych, krásu prírody, cítiť ako nám vzduch prúdi do pľúc a srdce sa nám rozbúši vzrušením. Cítime vôňu kvetov, aj dobrého jedla, staviame domy a maľujeme obrazy. Tým základom je naše telo, vďaka ktorému je naša duša – vedomie viditeľné a môže sa prejavovať.

John Carew Eccles, austrálsky neurofyzik (1903-1997), nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu (1963) dospel na základe svojho vedeckého výskumu k záveru: 

Človeka chápeme ako jednotu duše a tela.
Každý človek má nesmrteľnú dušu.

Vo chvíli oplodnenia – spojenia mužskej a ženskej pohlavnej bunky – Boh tvorí individuálnu nesmrteľnú dušu, ktorá nezaniká ani vo chvíli smrti, po oddelení od tela. Za telesný vývin každého človeka je zodpovedný genetický kód, ktorý sa nachádza v každej bunke ľudského organizmu. Genetický kód riadi bunky až kým sa nestanú telom konkrétneho človeka. Nesie mnohé informácie, ktoré sa počas nášho života môžu, ale aj nemusia realizovať. Na to poukazuje epigenetika.

Súčasná veda hovorí, že každých sedem až deväť rokov nastáva na úrovni atómov celková výmena buniek v ľudskom tele. Napriek tomu sa však každých sedem až deväť rokov nemeníme na iné osoby. Je to ale šanca svojim vedomým životným postojom aktualizovať tie úseky genetických informácii, ktoré môžu  zlepšiť stav nášho organizmu, pokiaľ máme zdravotné problémy. To, čo spôsobuje, že aj napriek času zostávame sami sebou a uvedomujeme si svoje nemenné ja, je duša, ktorá túto jednotu vytvára.

Človek je jednotou duše a tela, a preto sa nemôže k svojmu telu správať ako k nepotrebnej záťaži. 

Na svet prichádzame ako dokonalé bábätká a skoro všetci máme rovnakú štartovaciu čiaru. V rámci rastu a dospievania však máme k svojmu telu neustále výhrady a namiesto prijatia a zušľachťovania ho poškodzujeme rôznym spôsobom, pretože ani naši najbližší nás nepodporia vo vedomí našej dokonalosti. Jeme nezdravú stravu, lebo všetci mladí ju jedia, nezvládame svoje emócie, lebo nikto nám neporadí, ako s nimi pracovať. Ovládajú nás škodlivé myšlienkove vzorce a pomáhame si rôznymi stimulačnými látkami. Skrášľujeme sa prefarbovaním, prepichovaním a menej, či viac kreatívnym tetovaním dúfajúc, že nám to prinesie konečne pocit spokojnosti.

Ak ste v tomto momente už prešli cez rôzne experimenty až do neskorej dospelosti hľadajúc svoje skutočné Ja, možno vám pomôže zastaviť sa a obrátiť pozornosť opäť k telu. Lebo to, čo hľadáte je tam, vo vnútri.

Práve cez telo vám duša dáva najavo, či ste na správnej ceste k Sebe. Aspoň ja to tak vnímam. Cez emócie komunikuje telo, srdce a myseľ. Informácie sa prenášajú biochemickými látkami – peptidmi a ligandami. Preto je dôležité, aby ste na svoje telá nezabúdali a prijímali ich so všetkou láskou a úctou. Veď iné momentálne nemáte. Mali by ste sa páčiť minimálne sebe a keď máte k telu výhrady, začnite ho meniť.

Postupne s láskou a trpezlivosťou. Veď minimálne toľko času potrebujete na jeho zmenu, koľko času ste sa k nemu správali ako k „cudziemu“.

Čo všetko ste do neho pchali, bez ohľadu na to, koľko v skutočnosti potrebovalo. A keď ste často padali únavou nad nejakou „dôležitou “ prácou, určite ste nešli spať, pokým ste prácu nedokončili, hoci vám už ani piata káva nepomáhala.

Chcete sa páčiť svojmu okoliu, ale ako, keď sami nemáte ráno pred zrkadlom pre seba pekné slovo? Neďakujete si ani večer, keď si líhate spať…

Ako často ignorujte prvé signály, ktorými sa vám prihovárajú oslabené orgány?

Zmyslom bolesti a choroby je potreba obrátiť svoju pozornosť dovnútra a počúvať hlas rozumu, lebo každý sám vie najlepšie, kde porušuje „poriadok“ vo svojom živote. Lieky chemické, alebo prírodné môžu pomôcť, ale až keď sa dá do poriadku „celý človek“, jeho myslenie, cítenie a konanie, vylieči sa aj jeho telo. Za každou chorobou je skrytý nevyriešený problém, duchovné zlyhanie, ktoré vám ukazuje, že vedome, alebo nevedome nereagujete správne na výzvy, ktoré vám prináša život.

„Neexistuje zdravá duša a choré telo, tak ako neexistuje chorá duša a zdravé telo.“

Jedným zo spôsobov, ako udržiavať telo zdravé v strednom veku sú pravidelné krátkodobé hladovky (24 -36 hodín). Ľudia sa už v minulosti často zriekali potravy. Či to už bolo z náboženských pohnútok, alebo kvôli nedostatku. Pozorovaním zisťovali, že striedmosť, či pravidelné vynechávanie jedla má na ich zdravie blahodarný účinok. Zároveň získavali čas pre seba na zušľachťovanie svojej osobnosti.

Postupne prijali hladovanie za dobrý prostriedok očisty tela aj duše. Aj Hippokrates (asi 460-370 p.n.l.) najznámejší lekár antickej doby, otec medicíny, poukazoval na jednu z hlavných ciest v liečení chorých – liečbu choroby diétou. Tvrdil, že strava musí byť našim liekom, kládol veľkú pozornosť na životný štýl (práca, oddych, spánok) a režim stravovania s krátkodobým hladovaním, raz za 10 dní. V Hippokratových názoroch na liečenie bol sformulovaný celostný prístup k chorému ako biologickému samoorganizujúcemu systému . Známe sú Hippokratove myšlienky:

Človek nosí lekára v sebe, len mu treba pomôcť v jeho práci. Pokiaľ nie je telo očistené, čím viac ho budeš kŕmiť, tým viac mu budeš škodiť. Pokiaľ priveľmi kŕmime chorého, kŕmime aj jeho chorobu. Sme to, čo jeme a koľko. Namiesto prijatia lieku je lepšie 2-3 dni hladovať.

Počas 2 500 rokov sa na jeho myšlienky zabudlo.

Svoje skúsenosti so 14 dňovou hladovkou v Kirove, Centre proferora Něumyvakina som opísala v eBooku “ Ako som za 14 dní omladla o 14 rokov“.

Na kurze Omladzujúcej hladovky, ktorý je vytvorený na báze môjho eBooku Stručný manuál zdravého starnutia, sa učíme spoznávať ako vplýva krátkodobá hladovka na telo. Každý je iný a preto aj reakcie tela sú individuálne.

Čo sa deje v našom organizme počas hladovania     

Hladovanie je stav organizmu, keď sa jeho energetické výdaje nedoplňujú zvonka a preto je nútený existovať na úkor svojich vnútorných  zásob. Počas prvého až druhého dňa sa ako prvé  sa spália zásoby glykogénu v pečeni, kde je ho asi 400 g.

Počas prvých 2 dní hladovky sa teda v tele neodohrávajú žiadne zásadné zmeny. Vyčerpajú sa zásoby glykogénu a  24-36 hodín stačí na očistenie tráviaceho traktu.

Telu sa na kurze venujeme intenzívnejšie. Je prirodzené, že na seba aj častejšie „upozorňuje“, keďže nedostáva svoju pravidelnú dávku kalórií. Napriek tomu, že mu odoprieme na 2 dni jedlo, venujeme mu plnú pozornosť a učíme sa ho vnímať a správať sa k nemu ako k ozajstnému „chrámu“ našej duše. Hýčkame ho, aby bolo v rovnováhe, zdravé a bolo základňou pre náš rast v ostatných oblastiach života. Cieľom programu je vedomé zameriavanie pozornosti na telo a vnímanie signálov, ktorými sa nám prihovára. Ak dáme telu čas a priestor, dokáže nás zbaviť strachu z ohrozenia, rovnako ako to dokáže aj vedomá myseľ. Môže sa stať, že sa trochu zablokuje zo strachu pred neznámym pocitom hladu. Hlbokým dýchaním a pomalým rozhýbaním sa však opäť upokojí. Tak nás to učili aj v Kirove.

Na začiatku kurzu sme sa zoznamovali cez príbehy a v očiach, či v hlase bolo cítiť očakávanie, ale aj obavy, či sa hladovka dá zvládnuť.

Na konci už bola v očiach radosť a na perách úsmev. Každý bol o krok bližšie k sebe cez spoznanie novej skúsenosti svojho tela. Pri rozlúčke zazneli milé slová, spájala nás čistá radosť zo vzájomného stretnutia, ale aj zo stretnutia so samým sebou. Hladovka očistila črevá, ale zároveň otvorila možnosti k sebapoznaniu a k „resetovaniu“ niektorých prevzatých programov.

Hlad je často len prezlečený smäd.

Časté jedenie a jedenie pomedzi hlavné jedlá, či neskoro v noci, sú často prvotnou príčinou neskorších zdravotných problémov. Hlad v našich končinách je často len prezlečený smäd. Dvojdňová hladovka zároveň poskytne čas, ktorý môžete venovať sebe. Máte čas počas prechádzok dotknúť sa svojej duše, svojich snov. Máte čas skontrolovať, kde strácate svoju energiu a či ste nezišli zo svojej cesty radosti a dobrého pocitu v živote.

Lebo vaše telo je dôkaz ako a kam kráčate. Či počúvate hlas svojho srdca a svoju intuíciu. Ak chcete kráčať aj v neskoršom veku bez bolestí a obmedzení, je dobré sa častejšie zastaviť a pozrieť sa na seba. Skontrolovať, či to, čo vám telo odráža nie je aj volanie o pomoc.

Jedna z účastníčok mi napísala: “ Myslím si, že by takýto pobyt mal absolvovať každý aspoň raz ročne, ak mu záleží na zdraví. Žijeme v dobe, keď sa nám prejedanie zdá normálnou vecou, čo je veľká chyba„.

A ja s ňou môžem len súhlasiť. Ak chcete prekročiť svoju hranicu komfortu, môžeme sa aj s vami stretnúť na niektorom z ďalších kurzov Omladzujúcej hladovky. A cez telo sa naučíme ďakovať našej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Alebo najskôr zistite, či je pôst vhodný aj pre vás.

Viac si môžete prečítať v eBooku Stručný manuál zdravého starnutia.

Izabela Hamranová
Má rada slová a možnosť ich energiou pomáhať a meniť príbehy. Vzájomnú reč duše a tela. Objavovanie princípov rovnováhy a ich uplatňovanie v živote. Hľadá a objavuje cesty k zdraviu a trvalej mladosti. Dovoľte jej inšpirovať aj vás. Je autorkou eBooku Stručný manuál zdravého starnutia, alebo Omladnúť môžete v každom veku.http://belasolar.sk/omladnut-mozeme-v-kazdom-veku/. Na svojej doméne www.belasolar.sk prezentuje svoje osobné názory, skúsenosti a odporúčania na základe všeobecne dostupných informačných zdrojov. Môj príbeh si prečítajte tu
Komentáre
  • Tajomstvo prirodzeného chudnutia

    Naučte svoje telo spaľovať tuky a dosiahnite svoju optimálnu hmotnosť

  • Ako omladnúť za 14 dní o 14 rokov
  • Denník mojej detoxikácie v Indii
  • Púť do Santiaga
  • Najnovšie články
  • Kategórie